dissabte, 29 de desembre del 2007

Bosc de llum i de vidre fi
tallant mentre s’expandeixen
dies verds i d’un préssec tendre
que tenyeixen tota arbreda jove
d’un pàl·lid que desa, rere tot
el cortinatge de roures, un sol
assecant les arrugues dels troncs
adreçats en corba cap al terra.
Terra moll d’una aigua oxigenada
que adorm els peus i podreix
les fulles en una grisor brillant i neta.
Uns dies sacrificats del seu viu respir
fan ballar una natura en fotograma,
blanc i negre, a notes de campana.
Campana que davant tota manca d’alè,
davant tot l’estatisme
del blanc i negre no es mou,
es queda en un punt del tambaleig
però els cops continuen.
Els sons continuen.
La morera de tronc corcat
i aspresa de cello segueix tombada
però la sarabanda segueix per dins;
com tota impressió, tota fotografia,
tot record quiet, immòbil
té música i el contemplem en música;
com tota mort quieta, immòbil
té vida i la contemplem en vida.

per Jordi Vernis

dilluns, 24 de desembre del 2007

Europa

Ho teniem tot. Ho teniem tot i ens hem deixat enganyar. Teniem Europa, teniem "allò europeu", una característica rugosa com una pell de taronja, que combat amb acidesa el pas enrera i la cama fallida. "Allò europeu", la capacitat de posar la llibertat absoluta (llibertat absoluta, incondicionada, no l'estupidesa que en nom de "llibertat" reclamen tant els fumadors com els presos polítics) com a principi absolut del qual derivi tot. Només Occident ha estat capaç de desenvolupar això i portar-ho fins les últimes conseqüències. Aquesta posició de la llibertat ha estat, però, sempre un mar negre de fons: també se'n ha fet ganivet i guillotina, de la llibertat, en nom de la crueltat i les venes tallades. Però aquests també feien referència a la llibertat com a valor absolut pel qual lluitaven, i amb aquesta premissa es guanyaven el respecte de qui els admirava. L'exaltació de la llibertat absoluta i la incapacitat de suportar la seva absència ha estat sempre signe distintiu d'Europa, "d'allò europeu". "Allò europeu" era l'entusiasme desorbitat que, alimentat per una capacitat d'indignació que mai s'ha vist enlloc, obre nous espais d'acció. "Allò europeu" era l'ansietat per l'ansietat, l'angoixa per l'angoixa, la inconformitat per la inconformitat. Si no hi ha d'haver-hi benestar, que no n'hi hagi. Si no ha d'haver-hi relaxació, que no n'hi hagi; però res de renunciar allò que és més elevat en benefici de quelcom donat que ens és més còmode. Res de Ioga ni Tai-chi ni pallassades inportades a un preu mòdic per tal de fer el dia a dia més lleuger. Si el dia a dia ha de ser feixuc, que ho sigui, que ho sigui si així avancem cap allò més elevat. "Allò europeu" és la incapacitat de vendre's a quelcom fet, a quelcom donat (un pacte polític, un missió, un conflicte interior), junt amb la irresistible temptació de traicionar a aquest quelcom donat, a aquesta balança equilibrada, si s'ha establert un pacte amb ell. D'aquí el drama d'Europa, la seva tensió que sempre ha fet de la seva història, acció. D'aquí l'obsessió de Fichte per renunciar al fet que mai arribem a un mode polític definitiu, un pacte immodificable seria la fi d'aquesta tensió, la fi de l'ansietat, la fi de l'acció, el conformar-se en comptes de seguir en camí al més elevat. D'aquí la grandesa de Kant en senyalar que l'home moral no és necessariament feliç, però té un tresor molt més preuat en el seu lloc: una radical insatisfacció que l'impedeix renunciar a allò més elevat en benefici de quelcom proper que ja és estable o conciliador.

Teniem això. Teniem Europa. I ho hem abandonat, ho hem sacrificat. Teniem configurat l'Estat de Dret, i hem hagut de vendren's a l'Estat del Benestar, una idiotesa de regust nord- americà. Sí, teniem l'Estat de Dret, aquell model d'estat que era l'únic tolerable perquè, tant per Kant com per Fichte, era el pas previ a l'abolició de l'Estat. Teniem el compromís més elevat amb nosaltres mateixos, i l'hem matat. Hem fet amb Europa, amb allò més genuínament europeu, el mateix que un masover fa amb els gats acabats de néixer quan n'han nascut un nombre excessiu per fer-se'n cura: se'ls ofega a la bassa. Dilluns passat a l'Auditori. Un amic tarareja l'Himne a l'alegria ( i qui escolti tota la novena de Beethoven i no apreci "allò europeu" del què parlem és que no ha entès res), mentre tot seguit un personatge qui per allí rondava intervé sense cap mala intenció: "Això és Miguel Ríos, oi?". L'hem ofegat a la bassa. Ens estem ofegant a la bassa.per Ex- Hugonot

divendres, 7 de desembre del 2007

Albert Costa - Il·lusió perduda

per Albert Costa

NOTAS SOBRE TEATRO

Teatro en la actualidad

Actualmente nos encontramos frente a un ultraje al teatro, tanto en su forma como en su contenido, por parte de compañías, directores, actores... Que mediante un “teatro simple” contribuyen a la deshumanización del arte escénico. El teatro en su origen desencadenaba una acción vital, ( “El teatro es de todos modos, y en cualquier caso, en todo tiempo y lugar, un RITO”, P.P.Pasolini) y es a partir del renacimiento, como maraca A. Artaud “que se nos ha habituado a un teatro meramente descriptivo y narrativo, que concluye con una idea desinteresada de teatro , de historias psicológicas, lo cual, disminuye la profunda dimensión poética del teatro”.

Frente a este hecho, primeramente debería devolvérsele al teatro, sino su sentido originario, un sentido.

En la actualidad, el espectador asiste al teatro por ocio, un acto de divertimento, con la finalidad de alejarse de los deberes de la vida diaria; pero no es culpa del público que el teatro en sí haya adquirido esta función, en la cual, el actor realiza su trabajo descuidando el sentido vital del propio teatro. Es por eso que no hemos de esperar que sean directores y actores los que den un nuevo sentido, ni esperar que sea el miso teatro el que se renueve, pues los hechos no son fruto de su época, sino la época fruto de los hechos, con lo que la responsabilidad recae únicamente en el hombre. Pero ¿Qué hombre?, ¿Por qué hemos de esperar que sean los actuales profesionales los que lleven a cabo esta actividad?

Citando al mismo Pier Paolo Pasolini, “¿Qué es el teatro? EL TEATRO ES EL TEATRO. Esta es hoy en día la respuesta general: el teatro se entiende entonces hoy en día como “algo diferente” que puede explicarse sólo por sí mismo, y puede ser intuido sólo de forma carismática. El actor es la primera víctima de esta especie de misticismo teatral, que a menudo lo convierte en un personaje ignorante, presuntuoso y ridículo.”
Con estas palabras de Pasolini, considero que queda definida claramente la función del actor (y del director) en la actualidad.

PROPUESTA DE UN “TEATRO DEPURADOR”

En el presente teatro encontramos una división clara a lo que dirección y escenografía se refiere. Pues el director desempeña un papel de lector-adaptador paralelamente al escenográfo que realiza un trabajo estético ambientando el texto a uno o varios contextos concretos.El resultante de esta división es lo que produce esta forma teatral a la que llamaremos “teatro depurador”. Este teatro de depuración lleva a cabo una acción encaminada a mantener y a garantizar la homogeneidad de la escena teatral mediante la eliminación de miembros considerados desafectos. En él encontramos a los responsables, directores y actores.

Llegados a este punto me gustaría introducir algunas de las pautas que articularan nuestro modus operandi en relación a la dirección y interpretación.
Como es mediante estos individuos que se crea el “Teatro de depuración”, a demás de instituciones publicas y privadas, lo primero será renovar la figura del director y del actor.

Este nuevo director debe desarrollar una actividad creadora que opere tanto en el contenido (idea) como en la forma (gesto). Actualmente el camino que se encuentra entre el pensamiento y el gesto queda anulado, fruto de la división de tareas antes mencionada. Por lo tanto, el “nuevo director” deberá intervenir de forma directa en la forma y contenido (simbología) del texto y de la acción, así como en los elementos que la componen (escena, música, decorados...).

Por lo que se refiere al actor, recae en él la dimensión gestual de la ejecución que desarrollará la creación y expresión espacial del contenido. Esto puede generar en un principio tensiones y contradicciones en el terreno ideológico y fáctico, pues la función ideológica y fáctica recaen por separado sobre dos entidades independientes que son la del director (ideológica) y la del actor (fáctica) respectivamente, con lo que se crea una división a la hora de abordar la acción teatral comprendida por ambos elementos. Pero esta división, la del director-actor, (no como la del director-escenográfo) es necesaria, pues se debe dar libertad a la autonomía del director y a la del actor, para que, como resultante de la dialéctica entre ambos, se produzca la síntesis necesaria, que será el producto teatral final.

ACTOR

Contra la mecanización de movimientos y la predeterminación del gesto, daremos cabida a la improvisación, como medio de expresión del actor, a través de la cual podrá llevar a termino la individualización de su carácter autónomo, lo cual lo dotará de independencia expresiva, quedando así liberado de la acción alienadora del director.

SÍNTESIS ESCÉNICA

Llegados a este punto cabe introducido un concepto clave para la creación de nuestro teatro, la “síntesis escénica”; mediante ésta se darán cita los siguientes elementos: Música (sonido), Danza (movimiento corpóreo), Pintura (luz / color) y la construcción del volúmen y el espacio.

A partir de esta síntesis de elementos, se dará lugar a una acción teatral total.
Intentaremos pues, reunir todas las formas de la expresión artística en un espectáculo capaz de despertar en el espectador modos y ámbitos de percepción muchas veces dormidos.

SIMBOLOGIA / Bases ideológicas

Contra un teatro de palabra, será preciso dotar de simbología la acción teatral. Es así como abordamos otro punto importante: el de la simbología del espectáculo.

El teatro de palabra está dotado de una carga social. Actualmente hemos llegado a un punto en el que todo aquello que lleve el sello de “social”, o conlleva una preocupación social, parece ser lo correcto. Pero, la preocupación por los temas sociales abordados por el arte, lleva en muchas ocasiones, a que nos descuidemos de la estética (belleza), de lo poético.
Parece que estemos obligados a decir que la realidad es cruel, desigual, y que por tanto deben reflejarse también en el arte tales problemas y preocupaciones, todo aquello que quede fuera de este punto de vista, permanece a una expresión despreocupada que frivoliza la realidad. Es contra esta actitud, muy en boga en nuestro tiempo contra la que actuamos; pues el compromiso social conlleva inconscientemente un alto grado de hipocresía, la cual no tiene cabida en nuestra “Poesía amatoria plástico-visual”, la cual será el reflejo de la libertad individual de sus componentes, que a diferencia del teatro social, no dependerá de los que piensan por nosotros, (pues cuando nacemos ya han pensado por nosotros). Los temas sociales son fruto de un mundo real el cual nace de la conciencia y de la racionalización de esta. El imperativo cívico impone ese punto de partida, en el cual, la masa materializa objetivamente la felicidad; por tanto, como respuesta a ello, a través de nuestro teatro nosotros nos sumergimos en nuestra subjetividad personal.

MÚSICA

La música será utilizada como medio indispensable para la creación de estados anímicos, como introductor y conector de escenas y creación de ambientes.per Albert Costa

dimecres, 5 de desembre del 2007

El mirador- Arrenca'm

"Tear me apart /Tear me apart from you". És el que crida Billy Corgan, cantant de The Smashing Pumpkins, a Tear (Adore, 1998). Eren crues, que no cruels, les seves guitarra en aquella època: directes i esquelètiques; un so mordaç. També és cru el ball tens i continu de Salt (1998), el moment ballarí que el grup de Montreal La La La Human Steps, conduït magistralment com sempre, per Édouard Lock i Louise Lecavalier, creà el mateix any. Nu, gèlid i cru, semblava que es presentava aquest final de segle XX. Un segle XX que encara avui, set anys després de la seva mort, sembla que encara no ens l'hguem arrencat de sobre. Vivim, ho volguem o no, encara a remolc del nostre anterior segle. La modernitat s'acabà i encara no ens vam poder lliurar d'ella, havent de conformar el nostre temps amb l'anòdin mot de post- modernitat. Ens segueix passant el mateix amb aquest segle passat nostre. No sabem com moure'ns per la nova centúria, i tenim por d'haver de conformar-nos, per culpa de tota la violència i la destrucció del segle de les dues "x", amb les passes tenses i els moviments ansiosos de Salt, on els intèrprets semblen voler desempallegar-se un de l'altre, sense poder aconseguir-ho. Sense aconseguir arrencar-se l'un de l'altre. "Arrenca'm / Arrenca'm de tu"; doncs vivim al ritme que ballem, i ballem al ritme, al compàs dels segles.
The Smashing Pumpkins - Tear: http://es.youtube.com/watch?v=5Ds-fPZUdb0
La La La Human Steps- Salt: http://es.youtube.com/watch?v=MhKCozbX2wI

Què és veritat? (Crist i Pilat), Nikolai Ge, 1890

Què és veritat? (Crist i Pilat), Nikolai Ge, 1890
<< Tota veritat és, al capdavall, creença>> [Novalis]
A cada model d'Estat li escau
un model de prostitució.
Qui és la puta a l'Estat del Benestar?
-preguntà el reu-.
El benestar -respongué el Senyor.